کلینیک مشاوره

کلینیک مشاوره سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه با هدف ارائه مشاوره تخصصی و راهبردی توسط مشاورین خبره در سطح استان راه اندازی شد.

دوره های تخصصی مدیریت

جهت ثبت نام دوره های تخصصی مدیریت می توانید به صورت حضوری مراجعه نمایید. شماره تلفن تماس 34283369  می باشد.

دوره های آموزشی بیمه

مرکز آموزش های تخصصی  با مجوز بیمه مرکزی در دوره آموزشی نمایندگی بیمه و سایر دوره های آموزش بیمه ای آغاز به کار کرد.

مرکز علمی کاربردی

مرکز علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه در رشته های مدیریت،  حسابداری و کامپیوتر در ترم های مهر و بهمن دانشجو  می پذیرد.

جهت شرکت در پذیرش تکمیل ظرفیت هشتمین دوره در سطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار تا پایان آذر ماه فرصت باقیست. 34269963-09359335676

بیست و سومین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی با موضوع" نقش سرمایه های انسانی در حکمرانی شرکتی" درروزهای 21 و 22 مهرماه برگزار می گردد.

پذیرش مهر 1400 مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان کرمانشاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی تحت نظر وزارت علوم تحقیقات فناوری آغاز شد. 24 لغایت 31 مرداد از طریق سایت سنجش http://sanjesh.org

مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه به عنوان مرکز برتر استان کرمانشاه انتخاب شد.