ارتباط با ما

کرمانشاه شهرک معلم،  میدان حافظ، بلوار دهخدای جنوبی

تلفن 34283369 و 34283367 , 34283368

تلگرام: https://t.me/imiuast