ارتباط با ما

کرمانشاه شهرک معلم،  میدان حافظ، بلوار دهخدای جنوبی

تلفن 34283369 و 34269963, 34283368

کدپستی: 6714857934

تلگرام: https://t.me/imiuast