بازاریابی و فروش

مقدمه / معرفی اجمالی
انسانها از اولين لحظات حيات تا آخرين مرحله زندگي در تلاش و حركت هستند. بعضي از افراد در جستجوي ارزشها و ترويج آنها و برخي به هر وسيله اي به دنبال تحقق آرزوهاي خود هستند. در تمام اين موارد يك وجه مشترك در احوال همه آنها ملاحظه مي شود و آن "نياز" است. جامعه بشري اكنون بيش از هر زمان ديگر با كمبود منابع و نيازهاي متنوع مواجه است. در دنياي امروز دگرگونيهاي بسيار زياد همراه با گسترش رقابت در زمينه هاي متنوع به ويژه در بازارها مشاهده مي شود «تغيير» واژه آشنايي است كه توأم با فرمتها و تهديدهايي براي جوامع وزمينه هاي شغلي مختلف، گاهي عامل رشد و توسعه، و زماني عامل نگراني و تحير و واماندگي مي شود.
كشورها و شركتهايي كه پويايي را هدف خود قرار داده اند . سازندگي و توسعه را در تغيير مي‌يابند و گروهي كه فقط متقاضي بركت بدون حركت هستند. استفاده از بازاريابي كه واژه نارسا و در عين حال جا افتاده و مصطلح براي Marketing است. براي همه شركتها و سازمانهايي كه درصدد هستند بدون تسليم در برابر تغيير حضوري آگاهانه در بازار داشته باشند. ضرورت دارد. آنها بايد تلاش نمايند . تا سياستهاي درست بازاريابي سهم بازار مناسبي را بدست آورند. 
با عرضه محصولي خوب با قيمتي مناسب به كارگيري روشهاي مطلوب توزيع استفاده از تبليغات آگاه كننده و جهت دهنده شناسايي رقبا، فرصتها و تهديدهاي محيطي، سهم بازار خود را افزايش دهند و با خلاقيت، ابتكار، انعطاف پذيري و تطبيق منابع نيازها وخواسته هاي مشتريان داخلي وخارجي علاوه بر افزايش سهم بازار و مشتريان خود را حفظ نمايند. 
بازاريابي جهت هر حركت آگاهانه وهدفهمند در بازار امروز ضرورت دارد. بازاري كه ديگر نه مرز مي شناسد و نه مشتري خاص در نظر دارد. جهاني شدن بازار پديده اي است كه به تدريج چهره خود را نمايان مي سازد. امروز شعار بازاريابي با يك جمله كوتاه خلاصه مي شود. 
"جهاني بينديش، محلي عمل كن"
سازمان مدیریت صنعتی به پشتوانه بیش از 40 سال سابقه ا
نجام پروژه‌های متعدد تحقیقاتی، مشاوره‌ای‌و‌آموزشی،‌شناخت واقع‌بینانه‌ای از مسائل و نیاز‌های مدیریت کشور به دست آورده و می‌کوشند این دستاورد‌ها را در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرار دهد.
کارشناسان بازاریابی سازمان مدیریت صنعتی تلاش می‌کنند تا تجربیات خود را در اختیار نهاد‌های سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، و همچنین سازمان‌های دولتی و خصوصی کشور قرار داده و از این طریق گامی در جهت اعتلا و توسعه ملی بردارند.
رويكرد سازمان
رويكرد سازمان مديريت صنعتي حائز ويژگيهاي زير است: 
- نگاه استراتژيك به حوزه بازاريابي و فروش به عنوان يك اصل سازماني
- در نظر داشتن ابزارها، متدولوژي‌ها و دانش‌هاي به روز در زمينه هاي بازاريابي و فروش
 -نگاه كاربردي به پياده سازي نظام درست بازاريابي و فروش در سازمانها و مؤسسات
 - ارتقاء توانمنديهاي مديريتي و كارشناسي در حوزه هاي بازاريابي و فروش به منظور بستر سازي توسعه فردي و توانمندي شغلي 
- سازمان با بهره گيري از تخصيص ومشاورين توانمند در حوزه هاي بازاريابي و فروش قادر است در زمينه هاي ذيل خدمات خويش را به مشتريان ارايه نمايد. 
 - برگزاري دوره ها وكارگاههاي آموزشي در حوزه هاي بازاريابي، فروش ، تبليغات، برندينگ، CRM 
 - انجام تحقيقات بازاريابي با به روزترين روشها و ابزارهاي تحقيق براي سازمانها و مؤسسات
 - طراحي و تدوين كمپين تبليغات با رويكرد IMC
 - طراحي ساختار سازماني و فرآيندها در حوزه بازاريابي و فروش و سازماندهي فعاليتهاي مرتبط در ساختار طراحي شده
 -طراحي و تدوين برنامه جامع بازاريابي Marketing Plan براي سازمانها و مؤسسات توليدي و خدماتي
 -طراحي و تدوين مديريت برند و ارزش گذاري برند
 -طراحي و تدوين ساختار كانال توزيع و سازماندهي نظام پخش وتوزيع
 -طرح ريزي برنامه ريزي با رويكرد تكنيكهاي عملياتي در حوزه توسعه فروش 
 -طراحي و تدوين نظام جامع مديريت ارتباط با مشتري CRM با رويكرد تدوين استراتژيها، برنامه ها، اهداف در راستاي مشتري مداري