آموزش های بیمه ای

آموزش های بیمه ای سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه با مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی  از سال 1398 آغاز به کار کرده است.


 جهت شرکت در دوره ها با کارشناس دوره تماس حاصل فرمایید. 08334269963 - 09359335676