فارغ التحصیلان DBA

 1. جناب آقای دکتر کیومرث فلاحی
  • تاریخ دفاع: 9 اسفند 1397
  • استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهمن سعید پور
  • استاد داور داخلی: جناب آقای دکتر مصطفی امامی
  • استاد داور خارجی: سرکار خانم دکتر نسیم غنبر تهرانی
  • مسئول اجرایی سازمان: سرکار خانم دکتر فائزه پرندوش
  • نمره 19.5 ودرجه عالی

 2. جناب آقای دکتر بهادر جاویدانه
  • استاد راهنما: جناب آقای دکتر بیژن رضایی
  • استاد داور داخلی: جناب آقای دکتر کیومرث سهیلی
  • استاد داور خارجی: جناب آقای دکتر مریدی
  • مسئول اجرایی سازمان: سرکار خانم دکتر فائزه پرندوش
  • نمره 19.5 ودرجه عالی

 3. سرکار خانم دکتر فهیمه روشن
  • استاد راهنما: جناب آقای دکتر معروفی
  • استاد داور داخلی: جناب آقای دکتر مصطفی امامی
  • استاد داور خارجی: جناب آقای دکتر حقیقی راد
  • مسئول اجرایی سازمان: سرکار خانم دکتر فائزه پرندوش
  • نمره 19.75 ودرجه عالی