آغاز تکمیل ظرفیت هشتمین دوره عالی دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA)

تکمیل ظرفیت هشتمین دوره عالی دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار آغز شد. 
با اعطای مدرک معتبر و رسمی سازمان مدیریت صنعتی
با ارائه مدرک مورد تایید سازمان جهانی WES

08334269963

09359335676