آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت دهمین دوره عالی دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA)

ثبت نام تکمیل ظرفیت دهمین  دوره عالی دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار آغز شد. 
با اعطای مدرک معتبر و رسمی سازمان مدیریت صنعتی
با ارائه مدرک مورد تایید سازمان جهانی WES

08334269963

09359335676