درباره ما

سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی کرمانشاه از سال1376 تاسیس و اکنون در فضای آموزشی به مساحت 2196 مترمربع در سه طبقه به ارائه خدمات آموزشی می پردازد. این سازمان در سال 1387 اقدام به پذیریش دانشجو در سطح کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت اجرایی، مدیریت پروژه و مدیریت مالی نموده است. همچنین از سال 1392 دوره در سطح دکتری مدیریت حرفه ای (DBA) در نمایندگی کرمانشاه حال برگزاری است.