بیمه سرقت طلافروشی ها (طلابان)

نام محصول: بیمه سرقت طلا فروشی ها

توضیح محصول :

اکثر شرکت های بیمه از ارائه پوشش سرقت به طلا فروشی ها سر باز میزنند،اگر شرکت بیمه ای بتوانند جامعه ای وسیع از طلافروشان را در زیر چتر بیمه سرقت قرار دهد آنگاه ریسک سرقت طلافروشی ها و ایجاد سود عملیاتی شرکت های بیمه منطقی تر خواهد بود،این در حالی است که طلافروشان نیاز به بیمه سرقت را شدیدا احساس میکنند.

 


بکار گیری مشارکت سرمایه گذاری

استاندارد سازی

تست و کنترل کیفی

ساخت یک نمونه از محصول

طراحی محصول

یک ئ R&D محصول موجود

فروش خدمات مهندسی

فروش محصول

بازاریابی محصول

تولید محصول

 

 محصول چه نیازی را مرتفع می کند؟


اطمینان به فروشندگان طلا در صورت سرقت که بیمه می تواند خسارت طلا فروشان را جبران کند


 تلفن تماس ایده دهنده:

فرشته عزیزی سرابله

تلفن تماس : 34283370