استارتاپ (رویداد شتاب) کسب و کارهای بیمه در بستر فضای مجازی

استارتاپ (رویداد شتاب) کسب و کارهای بیمه در بستر فضای مجازی

مرکز علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه برگزار می کند : رویداد شتاب کسب و کارهای بیمه در بستر فضای مجازی شرکت در رویداد و کسب اطلاعات بیشتر 083-34283367 الی 9 (سرکار خانم میری)

جهت شرکت در رویداد فرم اولیه پذیرش را به آدرس imikermanshah@gmail.com ایمیل نمایید یا به آدرس دبیرخانه رویداد تحویل دهید.

دانلود فرم ثبت ایده

آدرس دبیرخانه: کرمانشاه، شهرک معلم، میدان حافظ، بلوار دهخدای جنوبی، مرکز علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه، سرکار خانم میری

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت یا کانال تلگرام مراجعه نمایید. 

t.me/imi.startup 

www.imiksh.ir