دوره درسطح كارداني مدیریت بازرگانی

اداره سازمان های بازرگانی، صنعتی و دولتی با ابعاد مختلف آن بدون بهره­گیری از دانش بازرگانی و دسترسی به اطلاعاتی که در امر تصمیم گیری لازم است امکان پذیر نیست. لذا  این وظیفه موسسات آموزشی است که اولا کارشناسان و مدیران آینده این سازمان ها را برای قبول مسئولیت آموزش دهند. ثانیاً محققین و پژوهشگران  را آماده کنند تا  بتوانند مسائل و مشکلات راه حل­های صحیح و منطقی پیدا کنند. با توجه به نیاز صنایع و شرکت­ها به مشاغلی در زمینه امور بازرگانی مانند خرید و فروش، آموزش نیروی انسانی کارآمد به صورت علمی- کاربردی در این تخصص احساس ميشود؛ از این رو برنامه آموزشی دوره کاربردی بازرگانی با توجه به اهداف فوق طراحی شده است.
 • مخاطبین دوره
  مدیران وکارشناسان: بازرگانی، تدارکات و خرید داخلی، خرید خارجی، بازاریابی، فروش وصادرات
 • هدف دوره
  هدف این دوره آموزش افرادی است که پس از گذراندن دوره، وارد بازار کار شده و توانایی لازم برای احراز مشاغلی در زمینه بازرگانی را در شرکت ها و سازمان های صنعتی، بازرگانی و دولتی داشته باشند و قسمتی از نیاز جامعه را تامین کنند.
 • ویژگی های برجسته
  دانش آموختگان دوره مقدماتی کاربردی بازرگانی با اطلاعاتی که در زمینه های مختلف بازرگانی و بازاریابی، روابط انسانی، امور مالی و اقتصادی پیدا می کنند، به خوبی می توانند در نقش کارمند در سازمان های بازرگانی، صنعتی و دولتی به کار اشتغال ورزند . انتظار می­رود که این دانش­ آموختگان پس از کسب تجربیات کافی بتوانند مسئولیت های بیشتری مانند سرپرستی را نیز در سازمانها و شرکت­ها عهده دار گردند. علاوه بر این دانش­ آموختگان این دوره می توانند در کارهای پژوهشی و تحقیقاتی که امروزه در موسسات بزرگ از اهمیت زیادی برخوردار است؛ همکاری نمایند.
 • طول دوره
  2سال معادل 4 ترم -39 واحد درسی و 624 ساعت آموزشی
 • شرایط شرکت در دوره
  تكميل و ارسال فرم اعلام آمادگي
  داشتن حداقل دیپلم
  پذیرفته شدن در آزمون علمی و مصاحبه ورودی
  دارا بودن شرایط عمومی
 • مدرک دوره
  به دانش­ آموختگان دوره مطابق شرایط سازمان مدیریت صنعتی، گواهینامه دوره عالی مدیریت بازرگانی در سطح کاردانی اعطا خواهد شد.
 • تماس با مسئولین دوره