پذیرش بهمن 1402

پذیرش بهمن 1402 مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان کرمانشاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی تحت نظر وزارت علوم تحقیقات فناوری از بهمن ماه از طریق سایت سنجش آغاز شد. جهت ثبت نام می توانید به صورت حضوری به مرکز آموزشی مراجعه نمایید. تلفن 34283369 - 34283368
شهرک معلم، میدان حافظ، بلوار دهخدای جنوبی