پذیرش مهر 1402

پذیرش مهر 1402مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان کرمانشاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی تحت نظر وزارت علوم تحقیقات فناوری از 5 شهریور از طریق سایت سنجش آغاز شد. جهت ثبت نام رایگان می توانید به صورت حضوری به مرکز آموزشی مراجعه نمایید. تلفن 34283369 - 34283368