بیست و پنجمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی

جهت کسب هر گونه اطلاعات بیشتر در زمینه ثبت نام با دبیرخانه دائمی تلفن مستقیم : 88604286، 88604315 و یا 88604222 داخلی های واحد کنفرانس ها و همایش ها ساختمان شماره 2 تماس حاصل فرمایید.