پذیرش مهر 1401 مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان کرمانشاه

پذیرش مهر 1401 مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان کرمانشاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی تحت نظر وزارت علوم تحقیقات فناوری از 29 خرداد از طریق سایت سنجش آغاز شد.
جهت ثبت نام رایگان می توانید به صورت حضوری به مرکز آموزشی مراجعه نمایید.