آغاز پذیرش مهر 1402مر کز علمی کاربردی

پذیرش مهر 1402مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان کرمانشاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی تحت نظر وزارت علوم تحقیقات فناوری از 28خرداد از طریق سایت سنجش آغاز شد. جهت ثبت نام رایگان می توانید به صورت حضوری به مرکز آموزشی مراجعه نمایید. تلفن 34283369 - 34283368