بیست و سومین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی

بیست و سومین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی با موضوع" نقش سرمایه های انسانی در حکمرانی شرکتی" درروزهای 21 و 22 مهرماه سال جاری توسط سازمان مدیریت صنعتی و با همکاری انجمن مدیریت منابع انسانی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با حضورگسترده صاحبنظران، دانشجویان و مدیران ارشد منابع انسانی کشور به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.