آغاز پذیرش مهر 1400

پذیرش مهر 1400 مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان کرمانشاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی تحت نظر وزارت علوم تحقیقات فناوری آغاز شد. 24 لغایت 31 مرداد از طریق سایت سنجش http://sanjesh.org 

جهت ثبت نام رایگان می توانید به صورت حضوری به مرکز آموزشی مراجعه نمایید