انتخاب مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه به عنوان مرکز برتر استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی‌ کاربردی استان کرمانشاه: در نشست مجازی دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محسن محمدزاده معاون نظارت و سنجش و سایر اعضای هیئت‌رئیسه، روسای واحدهای استانی و روسای مراکز آموزش علمی‌ کاربردی منتخب 1400، از مراکز برتر در ارزیابی و سطح­ بندی سال جاری تقدیر شد.

در این نشست مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه به عنوان مرکز برتر استان کرمانشاه، معرفی و تجلیل شد.