دوره آموزشی ارزیابی خسارت


آغاز ثبت نام دوره آموزشی ارزیابی خسارت ویژه متقاضیان اخذ پروانه ارزیابی خسارت

با مجوز رسمی از بیمه مرکزی و ارائه گواهینامه معتبر

تلفن: 09359335676 -08334269963