برگزاری اولین دوره آموزشی کارگزاری بیمه

اولین دوره آموزشی کارگزاری بیمه با مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. حهت شرکت در دوره بعدی با شماره 083-34269963 تماس حاصل فرمایید.