آغاز ثبت نام دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی بهمن 1398


ثبت نام دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی  بهمن 1398 در رشته های حسابداری، مدیریت و بیمه آغاز شد.

با ما تماس بگیرید: 34269963 و 34283369