برگزاری جشنواره انار همزمان با نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

جشنواره انار همزمان با نمایشگاه هفته پژوهش و در تاریخ 2 الی 6 دی ماه در پارک شاهد کرمانشاه با همکاری دانشجویان مرکز برگزار گردید. در این جشنواره دانشجویان به ارائه محصولات خود پرداختند. به دانشجویان فعال هدایایی از طرف مرکز اهدا گردید.