برگزاری مراسم آشنایی با دانشگاه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه در تاریخ 12 آذر 1398 مراسم آشنایی با دانشگاه دانشجویان ورودی مهر 98 با حضور مسئولین و جمعی از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم ریاست مرکز سرکار خانم دکتر پرندوش ضمن خیر مقدم به دانشجویان و معرفی همکاران آموزشی مرکز، به معرفی اهداف، ماهیت و ماموریت‌های دانشگاه علمی‌کاربردی پرداخت.

 

همچنین در این مراسم معاون آموزشی مرکز سرکار خانم دکتر بیگلری، به بیان مبانی قوانین آموزشی و آیین نامه‌های دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی پرداخت.