پایان اولین دوره آموزشی نمایندگی بیمه

اولین دوره آموزشی نمایندگی بیمه ویژه متقاضیان دریافت کد نمایندگی با مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پایان یافت.