بیستمین و دومين همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی

سازمان مديريت صنعتي با 22مين همايش عرصه يادگيري (8 و 9 مهرماه 99- وبينار) با موضوع تكنولوژيها و فرآيندهاي نوين مديريت منابع انساني به همراه دو تجربه بين المللي88604315 -88604222 داخلي 3172 -3142-3151   Conf@imi.ir   09125838895 www.hrdconf.ir