بیستمین و یکمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی

بیست و یکمین همايش عرصه يادگيري 

مديران منابع انساني

9 و 10 مرداد ماه 1398- هتل پارسیان کرمانشاه

توسعه قابلیت های مدیریت منابع انسانی در رویارویی 

با چالش های سال 1398

( تمرکز برمسئولیت اجتماعی نسبت به سازمان و کارکنان )


برنامه ها :
  1.   ارائه تجارب بنگاه­ های کسب و کار ايراني و بین المللی

  2.   سخنراني سیاستگذاران، صاحبنظران و مدیران ارشد در حوزه منابع انساني

  3.   برگزاری میزگرد تخصصی

  4.   بازدید از جاذبه های شهر

  5.   آشنایی با صنایع و دستاوردهای استان در حوزه منابع انسانی   

  6. مهلت ارائه تجربه : 98/04/15​​


اطلاعات تماس: 

شماره تلفن: 88604222(داخلي هاي3142, 3172 ، 3151 و 3130)

مستقیم : 88604315

تاریخ برگزاری: 1398/05/09